Baltic Sea Region Port Training Center

                                         Baltijas reģiona ostu mācību centrs nodrošina

Personāla apmācības par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti osta


Specializēti semināri un mācību programmu izstrāde


Reglamentētās dokumentācijas, plānu un instrukciju izstrāde


 

                                           Bīstamās un piesārņojošās kravas ostās

Konteineri un iepakojumi

Starptautiskā jūras bīstamo kravu kodeksa (IMDG) piemērošana

IMDG kravu (DGL) saraksta sagatavošana
IMDG elektroniskās versijas
Kravu validēšana online IMDG sistēmā
IMDG kodeksa publikācijas un e- versijas

Beramkravas

IMSBC kodeksa piemērošana
Apmācības par kravu apriti
Terminālu kravas pārkraušanas procesu dokumentācija
Vides prasību ievērošana
Konsultācijas

ISO standartiem atbilstošas sistēmas izstrāde

Lejamkravas

ISGOTT prasības naftas produktu pārkraušanai

Ķīmisko lejamkravu pārkraušana ostās

Kuģis -krasts mijiedarbības procedūras saskaņā ar starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem

Starptautisko un nacionālo vides prasību ievērošana
Tuvākās aktivitātes


Pasākumi/apmācības
Datums
Norises vieta
Seminārs: IMDG kodeksa elektronisko un online versiju lietošana
2018.gada 8.maijs
Rīga
Bīstamo un piesārņojošo kravu aprite -lejamkravas
2018.gada 24/25 aprīlis
Ventspils
Bīstamo un piesārņojošo kravu aprites prasības – beramkravas
2018.gada 22.marts
rīga
 

                                        Ostu  un loģistikas sektora komersantu personālam

Pakalpojumi ostu termināļiem

Specializētu apmācību programmu izstrāde 

Termināļu operāciju rokasgrāmatu un instrukciju izstrāde

 Kuģis - krasts pārbaudes lapu un dokumentācijas ieviešana

 Vides prasību ievērošana un atļauju pārskatīšana
 
Informācijas un vadības bukletu   izstrāde atbilstoši BLU kodeksa, ISGOTT prasībām


Termināļu audits pirms dažādām inspekcijām

Rūpniecisko risku objektu dokumentācija

Specializēto programmu izstrāde un semināri

    Bīstamo, ķīmisko un piesārņojošo kravu aprites prasības ostā

    Starptautiskā jūras bīstamo kravu kodeksa (IMDG) piemērošana

    Starptautiskā jūras beramkravu kodeksa (IMSBC) piemērošana

    Kuģu tauvošana un darba drošība uz piestātnes

    Ostu likumdošana, inspekciju režīms

    Ostas loģistika un specifiskie aspekti

    Ostas uzņēmuma kvalitātes un vides vadības  apmācība

    Starptautiskās tirdzniecības darījumi, ostu loģistika

   Adrese
Staraja Rusas iela 18 -18, Rīga

   Phone
+371 26394073

   Email
info@porttraining.lv