Ostu un loģistikas sektora komersantu personāla apmācības. Dokumentu izstrāde terminālu drošības un vides prasību ievērošanai


  • APMĀCĪBAS  TERMINĀLIEM

     ILGTSPĒJAS KRITĒRIJU SERTIFIKĀCIJU ATBALSTS

    PORT SUCCESS AND PRODUCTIVITY THROUGH PEOPLE          

    Ostas komersantu personāla apmācības, kuģis- krasts dokumentācijas izstrāde, ilgtspējas kritēriju ieviešana