Ostu  un loģistikas sektora komersantu personāla apmācības
   Sākums
   


Partneri


Transporta nozares projektu konsultācijas, projektu vadība, inovatīvi risinājumi.


Mūs izvēlas


OVERSEAS Estates - SIA BALTIC JUICE TERMINAL


Ventspils Brīvostas Pārvalde

 

LGT Stividors


GS Stividoring


Ventspils Nafta Termināls


PARS Termināls


SIA B- Port
 
 
  Baltijas reģiona ostu mācību centrs nodrošina:

  1. ostu sektora darbinieku apmācības par bīstamo/ piesārņojošo kravu apriti
  2. reglamentētās dokumentācijas, plānu un instrukciju izstrādi termināļiem un stividoru uzņēmumiem
  3. specializētu semināru un apmācību programmu izstrādi
  4. ārzemju delegāciju vizītes Latvijas ostās un dažāda profila terminālos
 

Ostu nozares jaunumi

Pasaule kļūst mazāka un pieejamāka - drīzumā konference “Challenges of the Global Transport Movement”

Šā gada   14. septembrī tradicionālais pasākums par tendencēm transporta nozares attīstībā   - LDz konference "Globālās transporta kustības izaicinājumi"/ “Challenges of the Global Transport Movement”

Konferences ietvaros galvenā uzmanība tiks veltīta Latvijas lomai pasaules loģistikas attīstībā. Vienas dienas konferencē pulcēsies vairāk nekā 400 transporta jomas eksperti, lai spriestu par nākotnes izaicinājumiem, apspriestu Latvijas un Baltijas sektora intereses reģionā un plašākā mērogā.

 


Konferences programma: https://www.ldz.lv/sites/default/files/Konferences%20programma_LV.jpg

Konferenci vērēs vērot arī: https://ldz.lv/

 
Seminārs "Jūras un burāšanas tūrisma attīstības iespējas Latvijā"


12.05 aicinām burāšanas entuziastus un ūdens sporta cienītājus piedalīties burāšanas sezonas atklāšanas seminārā “Jūras un burāšanas tūrisma attīstības iespējas Latvijā”

2017. gada 12. maijā
Jahtklubs “Auda”
Adrese: Audupes ielā 15/17, Rīga

Semināra materiāli


Programma

 

 
 
IMDG kodeksa grozījumi un jaunākā versija 18 -16  pieejama

Termināliem un uzņēmumiem, pie mums pieejama jaunākā IMDG kodeksa versijas elektroniskā, online un papīra formātā.  Publikāciju vai elektroniskās sistēmas  lietošanai nodrošinām apmācību un atbalstu.
 


Latvijas ostās aktīvi tiek īstenosts projekts "Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu". Vairāk30. novembrī tiek rīkots seminārs "Developments within bulk handling technologies ”

Aicinām 30. novembrī   apmeklēt Dānijas   vēstniecības un   Dānijas uzņēmumu rīkotu semināru par dažādu beramkravu pārkraušanas jaunākajām tehnoloģijām un risinājumiem “Developments within bulk handling technologies ”. Norises vieta: ISLANDE HOTEL, Ķīpsalas iela 2, Rīga. Dalības pieteikumu sūtīt uz epastu:   inelej@um.dk

Pasākuma programma


 

 

Aicinām augustā uz Rīgas apkaimju iedzīvotāju forumiem par ostas darbības rezultātā radītā gaisa piesārņojuma un smaku mazināšanu

Jau 16. augustā plkst. 11:00 Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēkas telpās Flotes ielā 12, k-1   iedzīvotāju apkaimju forumu rīkotājs Baltijas jūras ostu mācību centrs PS Porttraining.lv     aicina   Bolderājas iedzīvotājus un viesus uz pirmo no trīs ostas apkaimju forumiem par gaisa piesārņojuma jautājumu risināšanu.   Tikšanās reizē ar   Rīgas Brīvostas pārvaldi, Valsts Vides dienestu, Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Rīgas domes Vides departamentu   un ostas terminālu pārstāvjiem, iedzīvotājiem tiks sniegta informācija par   ostas, termināļu un atbildīgo dienestu aktivitātēm gaisa piesārņojuma/smaku mazināšanā, sasniegumiem situācijas uzlabošanā un nākotnes aktivitātēm. Iesaistītajām pusēm tiks demonstrēti iedzīvotāju aptaujas   rezultāti, kas iezīmē pašreizējo situāciju par smaku klātbūtni apkaimēs, norādot uz regularitāti, to izplatības intensitāti un problēmām situācijas uzlabošanā. Ostas apkaimju iedzīvotāji aicināti   piedalīties aptaujā līdz 20.augustam https://goo.gl/forms/DnS3ID1XQnlsAGau.

Programmā paredzētas prezentācijas, iedzīvotāju un institūciju diskusijas, kā arī rīcības skaidrošana gadījumos, kad apkaimē nonāk gaisa piesārņojums vai traucējoša smaka no ostas darbības. Pieteikt savu dalību var izmantojot saiti https://goo.gl/forms/302v5uZshRDbEuW22

Nākamo forumu norise plānota 23. augusta 11.00-14.00 Kundziņsalas iedzīvotājiem Rīgas Brīvostas kapteiņdienesta telpās Meldru ielā 5a un   25.augusts 11.00-14.00 Vecmīlgrāvja iedzīvotājiem Rīgas Brīvostas kapteiņdienesta telpās Meldru ielā 5a. Sakarā ar caurlaižu režīmu, iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.


Vairāk par forumu norisi šeit
 

No 2016. gada 1. jūlija   spēkā stājas SOLAS Konvencijā   noteiktās konteineru svēršanas prasības


Lai Latvijas kuģošanas un loģistikas sektorā pārņemtu starptautiskās prasības, top grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, kas   paredz kravas nosūtītājam pienākumu noteikt konteinera verificēto bruto masu un to paziņot kuģa kapteinim pirms konteinera uzkraušanas uz kuģa. Saskaņā ar minētajiem grozījumiem konteinera verificētā bruto masa ir nosakāma, izmantojot noteiktas metodes. Prasības paredz, ka katram konteineram pirms uzkraušanas uz kuģa ir jānosaka konteinera verificētā bruto masa. Pēc grozījumi pieņemšanas paredzēts, ka   Ministru kabinets izdos noteikumus par verificētās bruto masas noteikšanas kārtību, tostarp par konteinera verificētā bruto masas noteikšanas metodēm un to piemērošanu.   Paredzēts, ka Ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā ar šā gada 1. jūliju.

Plašāks, konteineru loģistikas   industrijas, skaidrojums pieejams   šeit.

 

Noslēdzies tehniskais seminārs: Are You Ready for   Changes in Container Weight Verification Requirements effect on July 1, 2016?

No 2016.gada 1.jūlija starptautiskā līmenī stājas spēkā   Starptautiskā Jūrniecības organizācijas (IMO)   veiktie grozījumi konvencijā par   cilvēku dzīvības glābšanu uz jūras (SOLAS), kas attiecas uz   konteineru   svēršanas nosacījumiem pirms to pieņemšanas ostas teritorijā un kraušanā uz kuģiem, lai nodrošinātu kuģu jūrasspēju.

Pilnsabiedrība Porttraining.lv sadarbībā ar Starptautisko ostu kopienas sistēmu asociāciju IPCSA un, ar   Rīgas Brīvostas pārvaldes atbalstu 2016.gada gada 17.martā rīkoja tehnisko semināru: Are You Ready for    Changes in Container Weight Verification Requirements effect on July 1, 2016?


Paldies dalībniekiem un atbalstītājiem.

Semināra materiāli pieejami šeit


            
           
         
  
   

Tuvākās aktivitātes

14.septembris/ Rīga

Conference "Challenges of the Global Transport Movement


10/11.augusts, 2017 Rīga
Bīstamās kravas iepakojumā, paplašinātā apmācība (IMDG Code Function-specific training)


4.augusts, 2017 Rīga
Sabiedriskā apspriešana:
SIA B- Port   rūpniecisko avāriju novēršanas programmas ieviešana terminālā

6.jūnijs, 2017 Rīga
Seminārs: IMDG kodeksa elektronisko un online versiju lietošana

12.maijs, 2017 Rīga
Seminārs
Jūras un burāšanas tūrisma attīstības iespējas Latvijā

20.aprīlis, 2017 Rīga
Droša, kuģu tauvošana

28 -31.marts, 2017 Ventspils


Bīstamo un piesārņojošo kravu aprites prasības – lejamkravas

7. februāris, 2017 Rīga

Bīstamo un piesārņojošo kravu aprite - lejamkravas


24-25.novembris, 2016 Rīga

Bīstamo un piesārņojošo kravu aprites prasības – beramkravas


Sociālie tīkli
 

           
      
               
 

Par mums raksta

Baltic Marine News (04.09.2016)
Noslēdzies projekts par gaisa piesārņojumu ostas tuvumā

Rīgas Dome IKSD  (28.08.2016)
Izstrādāts rīcības scenārijs, kā rīkoties konstatējot traucējošu smaku

Rīgas Brīvosta (26.08.2016)
Ostas apkaimju iedzīvotāju forumi devuši pozitīvu ieguldījumu cīņā par ostas radītā piesārņojuma smaku mazināšanu