Ostu un loģistikas sektora komersantu personāla apmācības. Dokumentu izstrāde terminālu drošības un vides prasību ievērošanai


  • BALTIJAS JŪRAS REĢIONA OSTU MĀCĪBU CENTRS

    PORT SUCCESS AND PRODUCTIVITY THROUGH PEOPLE