Ostu  un loģistikas sektora komersantu personāla apmācības
   Sākums      Bīstamās kravas ostā
 

Online DGL saraksta validēšana un apmācības saskaņā ar IMDG 38 -16 (IMDG Code, 2016 Edition Amendment 38-16 applied voluntarily as from 1 January 2017)

Termināliem un uzņēmumiem, pie mums pieejama jaunākā IMDG kodeksa versijas elektroniskā, online un papīra formātā.  Publikāciju vai elektroniskās sistēmas  lietošanai nodrošinām apmācību un atbalstu. 

 

Apmācības krasta- personālam, saskaņā ar IMDG kodeksa noteikumiem


Termināla un loģistikas uzņēmumu personālam, kas iesaistīts bīstamo iepakoto ( Klases no 1. -9.) vielu/ materiālu apstrādē, kas tiek paredzēti jūras pārvadājumiem, jānodrošina apmācība par:

 

-Bīstamo kravu saraksta (Dangerous Goods List) piemērošana;

-Bīstamo kravu klasifikācija un UN un PSN identifikācija;

-Prasības iepakojumam, to grupas un  tipi,

-Nodošana un pieņemšana transportēšanai

-Apzīmējumi, prasības izturībai un izvietošanai, atpazīšana;

-Prasības iepakoto kravu pavaddokumentācijai;

-Prasības savietošanai un segregācijai;

-Reaģēšanas procedūru piemērošana (EmS Guide; MFAG);

-Izņēmumi, ierobežojumi kravu apritei;

-Inspekcijas un ziņošana;

-Kodeksā piemēroto apzīmējumu un marķējumu atpazīšana un kodēšana;


Pieteikt apmācību