Ostu  un loģistikas sektora komersantu personāla apmācības
   Sākums      Apmācību programmas      Darba drošība ostā

Kuģu tauvošana un  drošība uz piestātnes

 • Apmācība uz piestātnes par drošības prasībām izmantojot tauvošanās aprīkojumu
 • Kuģa operācijas, tauvu veidi, slodzes virzieni un piemērošanas plāns, komunikācija ar kuģi
 • Apmācību dalībnieki saņem praktiski piemērojamus uzskates materiālus

Apmācību norise
 • Ilgums: 1 darba diena

 • Norises vieta: pēc vienošanās, apmācības var tikt veiktas apmācāmo darba vietā

 • Apmācāmiem ir iespēja  10 dienas lietot e - apmācību materiālus

 • Tiek kārtots kompetences novērtēšanas tests


Darba aizsardzība un drošība ostu, termināļu un loģistikas sektoram • Apmācību nodrošina akreditēta izglītības iestāde, izglītības iestādei ir licencēta un akreditēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā un drošībā

 • Apliecība/sertifikāts par kursa, kods 20P 86200, apgūšanu

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā „Transports un uzglabāšana


 • Īsteno akreditēta izglītības iestāde, izglītības iestādei ir licencēta un akreditēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā Specializēto zināšanu apguves programma darba aizsardzības jomā „Transports un uzglabāšana” • Ugunsdrošība un aizsardzība ostu, termināļu un loģistikas sektorā


 • Apmācību nodrošina akreditēta izglītības iestāde. Izglītības iestādei ir licencēta Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem

 • Apliecība/sertifikāts par kursa, kods 20P 86106, apgūšanu


 • Ugunsdrošība ostu, termināļu un loģistikas sektorā


 • Apmācību nodrošina akreditēta izglītības iestāde. Izglītības iestādei ir licencēta 20h programma ugunsdrošībā par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem


 • Apliecība/sertifikāts par kursa apgūšanu

Apmācību norise
 • Ilgums: 60 stundas

 • Norises vieta:  teorētiskā apmācība - mācību centrs

 • Apmācāmiem ir iespēja  30 dienas lietot e - apmācību materiālus

 • Tiek kārtots kompetences novērtēšanas tests
Apmācību norise
 • Ilgums: 40 stundas

 • Norises vieta:  teorētiskā apmācība - mācību centrs

 • Apmācāmiem ir iespēja  30 dienas lietot e - apmācību materiālus

 • Tiek kārtots kompetences novērtēšanas tests
Apmācību norise
 • Ilgums: 160 stundas

 • Norises vieta:  teorētiskā apmācība - mācību centrs

 • Apmācāmiem ir iespēja  30 dienas lietot e - apmācību materiālus

 • Tiek kārtots kompetences novērtēšanas tests

Apmācību norise
 • Ilgums: 20 stundas

 • Norises vieta:  teorētiskā apmācība - mācību centrs

 • Apmācāmiem ir iespēja  30 dienas lietot e - apmācību materiālus

 • Tiek kārtots kompetences novērtēšanas tests

Pieteikties apmācībai