Ostu  un loģistikas sektora komersantu personāla apmācības
   Sākums      Apmācību programmas      Kvalitātes un vides pārvaldība

Ostas uzņēmuma kvalitātes vadības speciālista apmācība

Kvalitātes vadības sistēmu speciālists uzņēmumā  organizē tehnisko un  organizatorisko procesu vadības sistēmas ieviešanā un uzturēšanā mērīšanas. Rūpējas, lai uzņēmumā notiekošie procesi apmierinātu klientu vajadzības, intereses, vēlmes, lai tie neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi.
Programma ietver:
 • ISO kvalitātes standartu skaidrojums
 • Procesu pieeja, kritēriji un mērījumi, principi
 • Uzņēmuma efektivitātītes novērtēšana, attīstības un pilnveidošanas iezīmes;
 • Dokumentu un pierakstu vadības dokumentēšana un realizēšana uzņēmumā;
 • Darbinieku informēšana un motivēšana, kompetences uzturēšana;
 • Ieviešanas un uzturēšanas posmi, izmaksas, atbildības un raksturīgākās kļūdas.
 • Sistēmu akreditācijas process, gatavības noteikšana
 • Iekšējo auditu veikšana, interviju sagatavošana, ziņojuma formāts.Apmācību norise
 • Ilgums: 5 darba diena

 • Noreses vieta: pēc vienošanās, apmācības var tikt veiktas apmācāmo darba vietā

 • Apmācāmiem ir iespēja  30 dienas lietot e - apmācību materiālus

 • Tiek kārtots kompetences novērtēšanas tests

Ostas uzņēmuma  vides vadības speciālista apmācība

 • ISO kvalitātes un vides standartu skaidrojums, kopīgo iezīmju skaidrošana
 • Standartu prasību izpilde par neatkarīgu un regulāru iekšējo auditu īstenošanu. Teorija, praktiskie piemēri, dokumentācija,  veidlapas
 • Sistēmu akreditācijas process, gatavības noteikšana
 • Iekšējo auditu veikšana, interviju sagatavošana, ziņojuma formāts.


Apmācību norise
 • Ilgums: 3 darba dienas

 • Norises vieta:  teorētiskā apmācība - mācību centrs

 • Apmācāmiem ir iespēja  30 dienas lietot e - apmācību materiālus

 • Tiek kārtots kompetences novērtēšanas tests

Pieteikties apmācībai