Ostu  un loģistikas sektora komersantu personāla apmācības
   Sākums      Apmācību programmas      Kravu apstrāde

Bīstamo un piesārņojošo kravu aprites prasības ostā

 • Apmācība atbilstoši MK not. 1060 „Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās” un IMO rekomendācijām.
 • Apmācība atbilstoši kravas veidiem: lejamkravas, kravas iepakojumā; beramkravas
 • Apmācību dalībnieki saņem praktiski piemērojamus uzskates materiālus

Apmācību norise
 • Ilgums: 2 darba dienas

 • Noreses vieta: pēc vienošanās, apmācības var tikt veiktas apmācāmo darba vietā

 • Apmācāmiem ir iespēja  30 dienas lietot e - apmācību materiālus

 • Tiek kārtots kompetences novērtēšanas tests


Bīstamo iepakoto kravu apstrāde atbilstoši IMDG kodeksa prasībām (IMDG Function-specific training vai General awareness/familiarization training

 
Starptautiskā jūras bīstamo kravu kodeksa (IMDG) piemērošana un Bīstamo kravu saraksta (Dangerous Goods List) piemērošana, klasifikācija, segregāciaja, drošības procedūru ievērošana

 • Apmācību ietvaros tiek nodrošināta praktiskā IMDG kodeksa demonstrēšana terminālā  Kuģis krasts mijiedarbība un inspekciju režīms

 • Inspekciju un pārbaužu režīms ostā, sadarbība ar kompetentajām  institūcijām
 • Kuģis, krasts mijiedarbības procedūras saskaņā ar starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem
 • Praktiskas demonstrācijas ostu terminālos


Apmācību norise
 • Padziļināta apmācība: 5  dienas
 • Pamatapmācība: 2 dienas

 • Norises vieta:  teorētiskā apmācība - mācību centrs; praktiskā apmācība - ostas termināls

 • Apmācāmiem ir iespēja  30 dienas lietot e - apmācību materiālus

 • Tiek kārtots kompetences novērtēšanas tests

Apmācību norise

 • Ilgums: 2 darba dienas

 • Norises vieta:  teorētiskā apmācība - mācību centrs; praktiskā apmācība - ostas termināls

 • Apmācāmiem ir iespēja  30 dienas lietot e - apmācību materiālus

 • Tiek kārtots kompetences novērtēšanas tests

Pieteikties apmācībai