Handling of Dangerous Cargoes
Ostu  un loģistikas sektora komersantu personāla apmācības
   Sākums      Termināļiem

Pakalpojumi termināļiem
  • Ugunsdrošības un elektrodrošības uzraudzības sistēmu ieviešana un uzturēšana  
  • Termināļu civilās aizsardzības plānu izstrāde un saskaņošana
  • Termināļu operāciju rokasgrāmatu un instrukciju izstrāde
 
  •  Kuģis - krasts pārbaudes lapu izstrāde
  •  Vides prasību ievērošana un atļauju pārskatīšana
  • Informācijas un vadības bukletu  izstrāde atbilstoši BLU kodeksa, ISGOTT prasībām
  • Termināļu audits pirms dažādām inspekcijām 

 Ostām un Termināļiem


Rīcības diagramma gadījumiem, ja ostas apkārtnē konstatēts gaisa piesārņojums vai traucējoša smaka