Ostu  un loģistikas sektora komersantu personāla apmācības
   Sākums      Konteineru svara pārbaude 2016


Semināru organizē

Atbalstu nodrošina

 Partneri
 

 

 

 
Mēdiju partneriNo 2016. gada 1. jūlija   spēkā stājas SOLAS Konvencijā   noteiktās konteineru svēršanas prasības


Lai Latvijas kuģošanas un loģistikas sektorā pārņemtu starptautiskās prasības, top grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, kas   paredz kravas nosūtītājam pienākumu noteikt konteinera verificēto bruto masu un to paziņot kuģa kapteinim pirms konteinera uzkraušanas uz kuģa. Saskaņā ar minētajiem grozījumiem konteinera verificētā bruto masa ir nosakāma, izmantojot noteiktas metodes. Prasības paredz, ka katram konteineram pirms uzkraušanas uz kuģa ir jānosaka konteinera verificētā bruto masa. Pēc grozījumi pieņemšanas paredzēts, ka   Ministru kabinets izdos noteikumus par verificētās bruto masas noteikšanas kārtību, tostarp par konteinera verificētā bruto masas noteikšanas metodēm un to piemērošanu.   Paredzēts, ka Ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā ar šā gada 1. jūliju

Plašāks, konteineru loģistikas   industrijas, skaidrojums pieejams šeit  

 


Vai esam gatavi no 2016. gada 1. jūlija konteineru svēršanas prasību nodrošināšanai ostas sektorā?  

No 2016.gada 1.jūlija starptautiskā līmenī stājas spēkā  Starptautiskā Jūrniecības organizācijas (IMO)  veiktie grozījumi konvencijā par  cilvēku dzīvības glābšanu uz jūras (SOLAS), kas attiecas uz  konteineru  svēršanas nosacījumiem pirms to pieņemšanas ostas teritorijā un kraušanā uz kuģiem, lai nodrošinātu kuģu jūrasspēju.

 

Pilnsabiedrība Porttraining.lv sadarbībā ar Starptautisko ostu kopienas sistēmu asociāciju IPCSA un, ar  Rīgas Brīvostas pārvaldes atbalstu 2016.gada gada 17.martā rīkoja tehnisko semināru:


 Are You Ready for   Changes in Container Weight Verification Requirements effect on July 1, 2016?


Programmā - demonstrācijas un diskusiju sesijas, par šādām tēmām:

  • Prasības kravu nosūtītājiem, terminālu operatoriem un kompetentajām institūcijām/ The new requirement put on shippers, terminal operators and authorities.
  •  Prasību izpilde, iespējamie riski/ How will the rule be enforced, and what are the risks.
  • Verificēta svara ziņojumu apmaiņa/ The exchange of verified mass information message
  • Svēršana, svēršanas iekārtas, un precizitāte/ Certified and calibrated equipment to weigh a container with cargo, descripancies
  • Kravu nosūtītāju un terminālu operatoru pieredzes demonstrācijas/Solution demonstrations

 

 

Norises vieta un laiks:

 2016.gada 17.marts,  Rīgas Brīvostas Pārvalde Kalpaka bulv. 12,  Rīga no plkst. 0830 līdz 1900

 

Pārstāvētās valstis:

 

Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Lielbritānija, Nīderlande, Dānija, Ukraina, Vācija