Ostu  un loģistikas sektora komersantu personāla apmācības
   Sākums      Apmācību programmas      Apmācība ārzemēs

Ostas un terminālu vides pārvaldība un jaunākās tehnoloģijas

Tiek rīkoti pieredzes apmaiņas braucieni uz ostu termināliem Nīderlandē vai Vācijā. Ietvertās tēmas

  • Pārvaldības instrumenti, resursu menedžments;
  • Tehnoloģiskie risinājumi atbilstoši kravu aprites veidam
  • Iekārtu demonstrācijas

Apmācību norise
  • Ilgums: 3 darba dienas

  • Norises vieta: pēc vienošanās EU ostu termināli


Ostas tehnikas ekspluatācija: portālceltņu operatoru apmācība vai citas kraušanas tehnikas apmācība ar simulātoru palīdzību vai reālās vides tehniku


Apmācību norise
  • Ilgums: līdz 5 darba dienām

  • Norises vieta:  teorētiskā apmācība - mācību centrs NL; praktiskās nodarbības - simulators

Pieteikties apmācībai